Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

นพ. ธันย์ณภัทร ทิพย์อัครถากร
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์

โรงพยาบาล:
Bangpakok 3 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ความเชี่ยวชาญ:
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

ปริญญาบัตร  :  แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2539

วุฒิบัตรสาขา  :  แพทย์อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2545


ออกตรวจ  :  วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 17.00 น.


ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ
โทร. 0-2109-3111 ต่อ  1113 - 1116 แผนกอายุรกรรมกรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.