Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นพ. ชัยพร ศรวิบูลย์ศักดิ์
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์

โรงพยาบาล:
Bangpakok 3 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ความเชี่ยวชาญ:
อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร  :  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ปี 2556 
  • วุฒิบัตรสาขา  :  อายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล ปี 2563


ออกตรวจ  :  วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 17.00 น. 


ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ
โทร. 0-2109-3111 ต่อ  1113 - 1116 แผนกอายุรกรรมกรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.