Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

พญ. กมลรัช เวียงบาล
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์

โรงพยาบาล:
Bangpakok 3 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร  :  แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2557
  • วุฒิบัตรสาขา  :  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปี 2563


ออกตรวจ  :  ทุกวันอังคาร - เสาร์ เวลา  08.00 - 17.00 น.  


ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ
โทร. 0-2109-3111 กด 1113 แผนกอายุรกรรม 2

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.