Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

ประกาศรับสมัครงานหลายอัตราด่วน

27 ก.ค. 2564ประกาศรับสมัครงานหลายอัตราด่วน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ โรงพยาบาลบางปะกอก 3

ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร (หลายอัตรา)

 • พยาบาลวิชาชีพ
 • ผู้ช่วยพยาบาล
 • นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
 • เจ้าหน้าที่เวรแปล
 • เจ้าหน้าที่ยานยนต์
 • จิตอาสา

หลักฐานการสมัครงาน

- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาใบรับรองการจบการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

สมัครงานด้วยตัวเองได้ที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลบางปะกอก 3 หรือ E- mail : [email protected]  / [email protected]

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

 1. คุณศศิมาภรณ์ ละครราช ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์

 โทร. 084-120-2245

 1. คุณรัตนา อัครมิ่งมงคล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก 3 / ผู้อำนวยการสายงานพยาบาล

โทร. 081-710-2311

(ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.)

ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.