Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โรงพยาบาลบางปะกอก3 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กับผู้ประกันตน 50 ปีขึ้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

15 ต.ค. 2563


นายแพทย์วันชัย ลาพ้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก3 และ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับ
คุณปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคม จังหวัดสมุทรปราการ (สาขาพระประแดง)
พร้อมคณะทำงานในการเยี่ยมชมและร่วมในพิธีเปิดงานโครงการให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุ 
50 ปีขึ้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามโครงการของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเริ่มให้บริการวันนีีพร้อมกันทั่วประเทศเป็นวันแรก
ทั้งนี้ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ได้ที่โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00-18.00น. หรือ สอบถามเพื่อนัดหมาย
ได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์โทร. 0-2109-3111 กด 0Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.