Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ : Family Health
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ :  Family Health เช็กสุขภาพให้อุ่นใจกันทั้งครอบครัว

สุขสันต์ต้อนรับวันสงกรานต์
ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ Family Health
ที่มีให้เลือกถึง 4 แพ็กเกจ
ครอบคลุมทุกช่วงวัยสำหรับทุกคนในครอบครัว


ตั้งแต่วันนี้ (14 เม.ย.) - 31 พ.ค. 2565 เท่านั้น


  • Family Health For Men 30+  ราคา 1,990 บาท (14 รายการ)


  • Family Health For Women 30+  ราคา 2,650 บาท (16 รายการ)  • Family Health For Men 50+  ราคา 6,590 บาท (20 รายการ)  • Family Health For Women 50+  ราคา 6,990 บาท (21 รายการ)
หมายเหตุ :
1. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.แล้ว
2. สามารถใช้บริการได้ที่ รพ. บางปะกอก 3 เท่านั้น
3. สอบถามและนัดหมายล่วงหน้า โทร.0-2109-3111 แผนก OPD Premium
4. ต้องงดอาหารก่อนเข้ารับการตรวจ
5. ผู้รับบริการจะได้รับผลการตรวจสุขภาพเป็นรูปเล่ม
6. กรณีที่มีการรักษาอื่นๆ นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ไม่ได้ระบุใน โปรแกรม หรืออาการแทรกซ้อนที่ไม่เกี่ยวข้องคิดค่าบริการส่วนเกินตามจริง
7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ติดตามช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3

Facebook : https://www.facebook.com/bangpakok3

LINE Official Account :  https://page.line.me/947ptrfh

YouTube : https://youtube.com/channel/UCrWTFEyhNwZtPo2JieYZftwGo to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.