Bangpakok Hospital

สิทธิประโยชน์ประกันสังคมโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ปี 2567

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 รับผู้ประกันตน 150,000 ราย

ประกันสังคม ปี 2567 เลือกโรงพยาบาลบางปะกอก 3 เหมือนมอบ "ของขวัญ" ให้ตัวเองและครอบครัว
 
เราพร้อมดูแล “คุณ” และ “ครอบครัว” ด้วยหัวใจ แบบ Heart ยกกำลัง 3

Heart 01 : สิทธิประโยชน์ ประเภท : บุคคล

- ตรวจสุขภาพ และบริการทันตกรรมตามสิทธิ์ ฟรี 900 บาท โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

- อายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปีละ 1 ครั้ง ฟรี 


Heart 02 : สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม สำหรับผู้ประกันตนและครอบครัวผู้ประกันตน

- ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน รับส่วนลด 30% (ยกเว้นค่าแพทย์และค่า Lab พิเศษ)

- รับสิทธิ์ ฝากครรภ์และแพ็กเกจคลอด ราคาพิเศษ พักห้องพิเศษเดี่ยว  : ค่าคลอดแบบปกติ ราคาเหมาจ่าย 15,000 บาท / ผ่าตัดคลอด ราคาเหมาจ่าย 30,000 บาท พักห้องพิเศษเดี่ยว ที่โรงพยาบาลบางปะกอก 3

- อายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจ EKG ฟรี

- ญาติสายตรง (บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร) รับส่วนลด ค่าห้อง 20% และค่ายา 20% เข้ารับบริการได้ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก 3


Heart
03 : “สิทธิร่วม” เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินให้มากยิ่งขึ้น หากท่านมีประกันสังคม “ร่วมกับ” ประกันสุขภาพ

- สามารถใช้สิทธิ์การรักษาได้ โดยไม่มีส่วนเกิน ไม่จำกัดวงเงิน ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เมื่อเข้ารับบริการได้ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก 3 
- เพิ่มวงเงินค่ารักษา 30% จากวงเงินประกันที่เบิกได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เมื่อเข้ารับบริการได้ที่ โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ,โรงพยาบาลบางปะกอก 1 ,โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2 และโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล (ค่าใช้จ่ายส่วนเกินทางผู้ประกันตนต้องชำระค่ารักษาพยาบาลเอง)
* กรณีผู้ประกันตนสละสิทธิ์ประกันสังคม ( ชำระเงินสดแทนการใช้สิทธิประกันสังคม) รับส่วนลด ค่าห้อง 30% + ค่ายา 30 % เมื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลบางปะกอก 3 

พิเศษ : สิทธิประโยชน์มากมายสำหรับผู้ประกันตน รายใหม่
รับของขวัญสุขภาพ
สำหรับผู้ประกันตนประกันสังคมรายใหม่
- Gift Voucher จากร้านค้าชั้นนำ มูลค่า 100 บาท
- ชวนเพื่อนมาเปลี่ยนสิทธิ์ประกันสังคมด้วย รับคูปองตรวจสุขภาพ มูลค่า 400 บาท
- วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ประกันตนอายุต่ำกว่า 50 ปี ราคาเพียง 350 บาท (ฉีดที่โรงพยาบาลเท่านั้น)
- ทำฟัน ขูด อุด ถอน 900 บาท ไม่มีส่วนเกิน (เพิ่มเคลือบฟลูออไรด์ทุกท่าน )
- ตรวจสุขภาพตามสิทธิ์ประกันสังคมตามเกณฑ์อายุ ไม่มีค่าใช้จ่าย
- ตรวจสุขภาพ 3 โรคติดอันดับที่ควรระวัง เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ
- ส่วนลด 50% การตรวจคัดกรองโรคหัวใจ
 
✅สำหรับญาติผู้ประกันตนประกันสังคมรายใหม่ (พ่อ แม่ ภรรยา สามี บุตร )
- บัตรสมาชิก VIP BPK3 ส่วนลด 20% ( ค่าห้อง ค่ายา )
- ส่วนลดชุดตรวจสุขภาพ 50% (จากราคาปกติ)
- มอบคูปองวัคซีนไข้หวัดใหญ่ราคาเศษ 350 บาท (จากราคาปกติ)


พิเศษ : สิทธิประโยชน์มากมายสำหรับบริษัทและพนักงาน รายใหม่สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนและบริษัท

รับเงินคืน

- เมื่อพนักงานทำประกันอุบัติเหตุ

- เมื่อพนักงานซื้อ พ.ร.บ ปี 2567

- เมื่อบริษัทซื้อประกันชีวิตกลุ่ม

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายบุคคล
Gift Voucher

- ชุดตรวจสุขภาพ Normal Health 3 สำหรับผู้บริหาร มูลค่า 4,990 บาท
- ชุดตรวจสุขภาพ Normal Health 2 สำหรับผู้จัดการฝ่ายบุคคล มูลค่า 2,590 บาท


ของขวัญสุขภาพอื่น ๆ

- Special Price วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ราคาพิเศษ 250 บาท
- Free Check Up Delivery ตรวจสุขภาพสิทธิประกันสังคมตามเกณฑ์อายุ ฟรี บริการถึงที่
- ส่วนลด 50% ตรวจสุขภาพเพิ่มเติมจากสิทธิประกันสังคม ( Lab / X-Ray ในโรงพยาบาล )
- Free Pick Up Service บริการรถรับ-ส่ง พนักงานเข้ารับบริการทำฟัน ฟรี
- Free Train Healthcare อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพให้แก่พนักงาน ณ สถานประกอบการ ฟรี


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า         


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายการตลาด
คุณทิพวัลย์ 090-865-4536 / คุณวิศรุต 081-633-2116
ด้วยศักยภาพและความพร้อมของแพทย์เฉพาะทาง รวมถึงความสามารถในการส่งต่อโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก – ปิยะเวท
ครอบคลุม ด้วย 8 สถานพยาบาลเครือข่าย และ 11 สถานพยาบาลในระดับสูง
โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ยินดีให้บริการผู้ประกันตนประกันสังคมทุกท่านด้วยหัวใจ Heart Of Careเปลี่ยนสิทธิประกันสังคม เลือกโรงพยาบาลบางปะกอก 3
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม - 31 มีนาคม 2567

ติดต่อจุดบริการ
เปลี่ยนสิทธิประกันสังคม เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 รพ. บางปะกอก 3 บริการตลอด 24 ชั่วโมง

เปลี่ยนสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง
ผ่านเว็บไซต์ : https://www.sso.go.th/wpr/
ผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect Mobile :
ผ่านLine official sso โดยเพิ่มเพื่อน @ssothai
(กรณีการเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นแล้ว ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมอีก)ติดตามช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3

Facebook : https://www.facebook.com/bangpakok3
LINE O/A : https://page.line.me/947ptrfh

YouTube : https://shorturl.asia/qjUJc

TikTok : https://shorturl.asia/dP5Z0Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.