Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพ็กเกจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแพ็กเกจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

รู้เร็ว รักษาเร็ว ควบคุมได้
มีให้เลือก 4 โปรแกรมการตรวจ

โปรแกรมที่ 1 ราคา 1,590 บาท
รายการตรวจ
+ ตรวจภายในโดยแพทย์สูติ-นรีเวช (PV)
+ วัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง Vital sing
+ ตรวจหามะเร็งปากมดลูก THIN PREP PAP Smear

โปรแกรมที่ 2 ราคา 2,190 บาท
รายการตรวจ 
+ ตรวจภายในโดยแพทย์สูติ-นรีเวช (PV)
+ วัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง Vital sing
+ ตรวจหามะเร็งปากมดลูก THIN PREP PAP Smear
+ อัลตราซาวด์ ตรวจมดลูก ปีกมดลูก รังไข่

โปรแกรมที่ 3 ราคา 550 บาท
รายการตรวจ 
+ ตรวจภายในโดยแพทย์สูติ-นรีเวช (PV)
+ วัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง Vital sing
+ ตรวจหามะเร็งปากมดลูก COVENTIONAL PAP Smear

โปรแกรมที่ 4 ราคา 1,390 บาท
รายการตรวจ 
+ ตรวจภายในโดยแพทย์สูติ-นรีเวช (PV)
+ วัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง Vital sing
+ ตรวจหามะเร็งปากมดลูก COVENTIONAL PAP Smear
+ อัลตราซาวด์ ตรวจมดลูก ปีกมดลูก รังไข่

หมายเหตุ
1.ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการและค่าแพทย์แล้ว
2.นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
3.ผู้รับบริการจะได้รับผลตรวจเป็นแบบใบรายงานผล

4.สอบถาม-นัดหมายโทร. 02-109-3111 กด 0 โอเปอเรเตอร์
5.เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.ราคานี้เฉพาะปี 2566 เท่านั้น


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร
02-109-3111 ต่อ 1124 แผนก สูตินรีเวช 


ติดตามช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3

Facebook : https://www.facebook.com/bangpakok3
LINE O/A : https://page.line.me/947ptrfh

YouTube : https://shorturl.asia/qjUJc

TikTok : https://shorturl.asia/dP5Z0


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.