Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

คลอดเหมาจ่าย 2563 * สิทธิ์ประกันสังคม


สำหรับคุณแม่ ....ที่เป็นผู้ประกันตนและเลือกประกันสังคมกับโรงพยาบาลบางปะกอก 3 พบกับแพ็กเกจ คลอดเหมาจ่าย

 

#รับสิทธิ์ คลอดและรักษาตัวได้ที่โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ

 

#รับภาพ ความประทับใจมอบไว้ในกรอบรูปจากโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ

 

รายละเอียดแพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย (สิทธิ์ประกันสังคม)

ห้องพิเศษเดี่ยว

1) คลอดธรรมชาติ นอน 3 วัน 2 คืน 13,000 บาท

2) ผ่าตัดคลอด นอน 4 วัน 3 คืน 30,000 บาท

3) ผ่าตัดคลอดทำหมันนอน 4 วัน 3 คืน 31,000 บาท

 

รายละเอียดแพ็กเกจคลอดบุตร 2563*(สิทธิบุคคลทั่วไป)

ห้องพิเศษเดี่ยว

1) คลอดธรรมชาติ นอน3วัน 2 คืน ราคา 23,000 บาท

2) คลอดธรรมชาติ+บล็อคหลัง นอน 3 วัน 2 คืน

ราคา 35,000 บาท

3) คลอดธรรมชาติ+ทำหมัน+ดมยาสลบ นอน 3 วัน

2 คืน ราคา 38,000 บาท

4) ผ่าตัดคลอดบุตร นอน 4 วัน 3 คืน

ราคา 39,000 บาท

5) ผ่าตัดคลอดบุตร+ทำหมัน นอน 4 วัน 3 คืน

ราคา 43,000 บาท

 

หมายเหตุ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

*แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนหรือว่ารับคืนเป็นเงินสดได้

*โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / ปรึกษา / ขอคำแนะนำก่อนเข้ารับบริการได้ที่
แผนกสูตินรีเวช  ☎️โทร. 0-2109-3111 ต่อ 1124, 1125


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.