Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

มีสิทธิประกันสังคมที่ไหน ก็ทำฟันกับ รพ.บางปะกอก 3 ได้มีสิทธิประกันสังคมที่ไหน ก็ทำฟันกับ รพ.บางปะกอก 3 ได้

  • อุด หรือ ขูด หรือ ถอน ไม่ต้องสำรองจ่าย 900 บาท / ปี
  • ส่วนเกินจาก 900 บาท รับส่วนลด 10%

เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 17.00 น. ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 โทร. 0-2109-3111 ต่อ 1334, 1335 แผนกทันตกรรม

กรุณาโทรนัดจองคิวล่วงหน้า เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเข้ารับบริการ

“แผนกทันตกรรมรพ.บางปะกอก 3 ปฏิบัติตามหลัก Standard precaution เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุด”

บริการของเรา

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.