Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการออกกำลังกาย


คำอธิบายเกี่ยวกับบริการ

     เป็นการตรวจหัวใจโดยใช้เครื่องอัลตราซาวน์ ร่วมกับการเดินสายพาน เพื่อหาความผิดปกติของหัวใจโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งอาจตรวจไม่พบในขณะพัก
ผู้ที่ควรตรวจ   
     ผู้ที่มีอาการเหนื่อยง่าย หรือเจ็บหน้าอก ซึ่งแพทย์สงสัยว่าอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และสามารถเข้ารับการตรวจด้วยการเดินสายพานได้ แต่ไม่สามารถแปลผลการตรวจจากคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
     เครื่องอัลตราซาวน์หัวใจ (เครื่องเอคโค่) และเครื่องเดินสายพาน
การเตรียมตัว
ควรงดรับประทานอาหารมื้อหนักๆ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ 3-4 ชั่วโมง ก่อนการทดสอบ อนุญาติให้ทานอาหารอ่อนๆ เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก
ควรสอบถามแพทย์ถึงยาที่รับประทานอยู่ ว่าควรหยุดก่อนการทดสอบหรือไม่ เช่น ยารักษาโรคหัวใจ ยารักษาความดันโลหิต เป็นต้น
การนัดหมาย
     • เปิดทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น.
     • แผนกอายุรกรรม ชั้น 1  โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
     • โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10325 , 10326
     • Call Center : 1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.