Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

8 ขั้นตอนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับรพ.บางปะกอก 3

9 มิ.ย. 2564


โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มบุคคลที่มี 7 โรคประจำตัวเรื้อรัง

(โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง,โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็งและโรคเบาหวาน)

ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับรพ.บางปะกอก 3 ผ่านทาง “หมอพร้อม”  สามารถเข้ารับบริการโดยไม่ต้องกังวล เพียงทำตาม 8 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

8 ขั้นตอนในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับรพ.บางปะกอก 3

ก่อนเข้ารับบริการตามวัน – เวลาที่นัดหมายใน “หมอพร้อม” ต้องผ่านจุดคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือก่อนเข้ารับบริการ

 • ขั้นตอนที่ 1

ลงทะเบียน (ยืนยันตัวตน) เชิญรับบริการที่ชั้น 5

ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น

 • ขั้นตอนที่ 2

ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต

 • ขั้นตอนที่ 3

คัดกรอง/ซักประวัติ

ประเมินความเสี่ยง

ลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน

 • ขั้นตอนที่ 4

รอฉีดวัคซีน  เชิญที่จุดบริการชั้น 4

 • ขั้นตอนที่ 5

ฉีดวัคซีน

 • ขั้นตอนที่ 6

พักสังเกตอาการอย่างน้อย 30 นาที

ระหว่างนี้เจ้าหน้าที่จะยืนยันการฉีดวัคซีนเข้าระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ติดตามอาการ และแจ้งเตือนการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

 • ขั้นตอนที่ 7

จุดตรวจสอบก่อนกลับบ้าน รับคำแนะนำและเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน

 • ขั้นตอนที่ 8

อย่าลืม . . ทำแบบประเมินผลการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ผ่าน “หมอพร้อม”

ทุก 1 วัน, 7 วัน, 30 วัน (หากระบบเปิดให้บริการได้ตามปกติอีกครั้ง)

 

ด้วยความห่วงใยและใส่ใจจากโรงพยาบาลบางปะกอก 3

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.