Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ข่าวสาร

4 ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง พร้อมเปิดให้บริการ ไม่มีหยุด

24/7 เพราะ “คุณ” คือ คนสำคัญ เราจึงพร้อมใส่ใจดูแลคุณในทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

1 มิ.ย. 2565
Bangpakok 3 Hospital อ่าน

ขอเชิญชวนผู้ประกันตน อายุ 50 ปีขึ้นไป

ขอเชิญชวนผู้ประกันตน อายุ 50 ปีขึ้นไป
ทีมีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลบางปะกอก3
เข้ารับบริการการฉีดฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ทีมีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลบางปะกอก3
เข้ารับบริการการฉีดฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

22 มิ.ย. 2565
อ่าน

สิทธิประโยชน์ “ประกันสังคม” โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ปี 2565

รับสิทธิเข้ารักษา โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก – ปิยะเวท (ที่ร่วมโครงการ) เมื่อมีสิทธิประกันชีวิตหรือประกันกลุ่ม ร่วม

21 มิ.ย. 2565
อ่าน

จัดอบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

เรามุ่งมั่นเสริมสร้าง เน้นย้ำ ทักษะ ความรู้ในการปฐมพยาบาล
และช่วยป้องกันการสูญเสียของชีวิตให้แก่ผู้ป่วย

10 มิ.ย. 2565
อ่าน

เปิดให้บริการรักษาโควิด กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รองรับสิทธิประกันสังคมทุกสถานพยาบาล

1 มิ.ย. 2565
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้จัดตั้งหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ Work Permit

3 ขอขอบคุณบริษัท บริษัท เอส เอส เค สแตมปิ้ง จำกัด เป็นอย่างสูง ที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการกับโรงพยาบาลบางปะกอก 3

25 พ.ค. 2565
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่เด็กนักเรียน

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2565 ณ โรงเรียนอำนวยวิทย์

12 พ.ค. 2565
อ่าน

รับมอบชุดของเยี่ยม จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง

รับมอบชุดของเยี่ยม จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง

3 พ.ค. 2565
อ่าน

ออกหน่วยให้บริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานประชุมชี้แจ้งให้ความรู้ "ประกันสังคม"

ณ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง

30 เม.ย. 2565
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.