Bangpakok Hospital

ข่าวสาร

อบรมความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานบริษัท ไทยเซนทรัลเคมี จำกัด(มหาชน)

อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานในหัวข้อ
“การปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น (CPR)”
แก่พนักงานบริษัท ไทยเซนทรัลเคมี จำกัด(มหาชน)

11 พ.ย. 2563
อ่าน

ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพโครงการหมู่บ้านบ้านชวนชื่น ประชาอุทิศ 113

ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพและแนะนำสิทธิประโยชน์ประกันสังคมปี 2564 ของโรงพยาบาลฯ ให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการหมู่บ้านบ้านชวนชื่น ประชาอุทิศ 113

8 พ.ย. 2563
อ่าน

อบรมเสริมสร้างความรู้ในหัวข้อ "การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และ การฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ"

อบรมเสริมสร้างความรู้ในหัวข้อ"การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และ การฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ" ให้กับบจก.เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม

6 พ.ย. 2563
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก3 ร่วมสนับสนุน

โรงพยาบาลบางปะกอก3 สนับสนุนทีมพยาบาล และ
รถพยาบาลฉุกเฉิน คอยดูแลให้บริการอำนวยความสะดวก
ด้านความปลอดภัยในสุขภาพให้กับนักวิ่งและผู้ร่วมงาน
"งานวิ่งปราการ 2020"

1 พ.ย. 2563
อ่าน

Roadshow นำเสนอสิทธิประโยชน์ประกันสังคมปี 2564

โรงพยาบาลบางปะกอก3 ออกบูธ Roadshow
เพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์ประกันสังคมปี 2564
ณ บิ๊กซี สาขาสุขสวัสดิ์

31 ต.ค. 2563
อ่าน

อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและการปฐมพยาบาลให้กับพนักงานบริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงาน บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด ในหัวข้อ"การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ"

30 ต.ค. 2563
อ่าน

อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น บจก.ไทยไฟเบอร์ออพติคส์

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานบริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ ในหัวข้อ "การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ"เมื่อวันที่ 29 ต.ค.63

29 ต.ค. 2563
อ่าน

อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น บจก.ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานบริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ในหัวข้อ "การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ"เมื่อวันที่ 22 ต.ค.63 ที่ผ่านมา

22 ต.ค. 2563
อ่าน

อบรมความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานบริษัท จีดี โปรแพค จำกัด

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานบริษัท จีดี โปรแพค จำกัด
ในหัวข้อ“การปฐมพยาบาล และช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น (CPR)” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

20 ต.ค. 2563
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.