Bangpakok Hospital

โปรแกรมการรักษา

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร

เป็นการตรวจหัวใจด้วยเครื่องอัลตราซาวน์ โดยใช้อุปกรณ์ใส่ลงไปในหลอดอาหาร เพื่อตรวจหาความผิดปกติของหัวใจ เช่น ผนังหัวใจรั่ว ลิ้นหัวใจรั่ว ติดเชื้อมี่ลิ้นหัวใจ

การทดสอบภาวะเป็นลมหมดสติด้วยเตียงปรับระดับ (Tilt table test)

อุปกรณ์ชนิดนี้ใช้สำหรับตรวจหาสาเหตุในผู้ป่วยที่มีอาการเป็นลม หน้ามืด หรือหมดสติบ่อยๆ โดยที่ไม่ทราบสาเหตุ โดยการตรวจจะให้ผู้ป่วยนอนบนเตียงที่สามารถปรับความเอียงได้

การผ่าตัดต้อกระจก

ต้อกระจก เป็นโรคที่เกิดจากเลนส์แก้วตาเสื่อมสภาพจนมีความขุ่นมัวเกิดขึ้น ทำให้บดบังแสงที่จะผ่านเข้าไปในตา แสงจึงส่งผ่านไปยังประสาทตาไม่เต็มที่ ทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนหรือมีอาการตามัวได้

ตรวจความผิดปกติการได้ยินและการทรงตัว

ความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยินและสมดุลของการทรงตัว โดยเฉพาะอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน ล้วนเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและคุณภาพชีวิต รวมถึงอาจทำให้ผู้ที่มีอาการผิดปกติเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้

ตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นให้เหมาะสมแต่ละบุคคล เพศ อายุ และปัจจัยที่เสี่ยงในการทำงาน ภายใต้มาตรฐานเครื่องมือที่ทันสมัยครบวงจร เพื่อให้ผู้มาใช้บริการมั่นใจในความถูกต้องแม่นยำ ตลอดจนความรวดเร็วของการรายงานผล และการใส่ใจบริการทุกขั้นตอน

ตัดถุงไขมันใต้ตา (Lower Blepharoplasty)

ซึ่งเป็นการผ่าตัดเพื่อกำจัดไขมันใต้เปลือกตาล่างออก และตกแต่งให้สวยงาม โดยแพทย์จะเย็บแผลใกล้กับแนวขนตาล่าง โดยศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางที่มีความชำนาญในการผ่าตัดโดยเฉพาะ

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.