Bangpakok Hospital

ข่าวสาร

โรงพยาบาลบางปะกอก3 ขยายพื้นที่ตึกใหม่รองรับการดูแลรักษาผู้ประกันตน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการเข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์การแพทย์บางปะกอกคลินิกเวชกรรม ซึ่งเป็นตึกใหม่ที่ทำการขยายพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) และเพิ่มความสะดวกสบายและรวดเร็วให้กับผู้รับบริการที่มีประกันสังคมโดยเฉพาะ

16 ต.ค. 2563
อ่าน

กิจกรรมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพยังโครงการโพลิสคอนโด

กิจกรรมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นยังโครงการ
โพลิสคอนโด สุขสวัสดิ์64

27 ก.ย. 2563
อ่าน

จัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงาน บมจ.อุตสาหกรรมผ้าเคลือบและพลาสติกไทย

โรงพยาบาลบางปะกอก3 ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม
จัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงาน
บมจ.อุตสาหกรรมผ้าเคลือบและพลาสติกไทย
ในหัวข้อ“ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกในสถาน
ประกอบการ”

21 ก.ย. 2563
อ่าน

จัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานในหัวข้อ “การยศาสตร์”

ขอขอบคุณบริษัท เอสเอสเค สแตมปิ้ง จำกัด ที่ไว้วางใจ
เลือกให้โรงพยาบาลบางปะกอก3 ได้เข้าไปจัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานในหัวข้อ “การยศาสตร์” เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

17 ก.ย. 2563
อ่าน

จัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานในหัวข้อ “การปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพ CPR”

จัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานในหัวข้อ “การปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพ CPR” ให้กับ
บริษัท BKJ Engineering จำกัด

13 ก.ย. 2563
อ่าน

กิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพโครงการบ้าน

ภาพกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพ หมู่บ้านมัณฑนาประชาอุทิศ 129

16 ส.ค. 2563
อ่าน

อบรมการปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพ CPR

อบรมการปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพ CPR บริษัทคู่ค้า(บริษัท บริษัท เพ็นเค จำกัด)

5 ส.ค. 2563
อ่าน

โครงการ "ให้บุญรักษา" ณ วัดแค

รพ.บางปะกอก 3 ได้ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และภิกษุณี

30 ก.ค. 2563
อ่าน

กิจกรรมออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

โครงการหมู่บ้านธนารินทร์ ทาวน์โฮม 4 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

19 ก.ค. 2563
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.