Bangpakok Hospital

ข่าวสาร

อัปเดต การคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นของโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค

การคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นของโรงพยาบาลบางปะกอก 3
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข : อัปเดต ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

1 พ.ค. 2563
อ่าน

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤต

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 รับมอบหน้ากากอนามัย ชุดหน้ากาก N95 จากบริษัทสยามบราเดอร์

27 เม.ย. 2563
อ่าน

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤต

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 รับมอบหน้ากากอนามัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

13 เม.ย. 2563
อ่าน

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤต

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 รับมอบชุดหน้ากาก Face Shield (หน้ากากกันละออง) จากบริษัท TEMCO จำกัด

13 เม.ย. 2563
อ่าน

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤต

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 รับมอบหน้ากากอนามัย จากบริษัท โอวอะไหล่กรุ๊ป จำกัด และบริษัทศูนย์การแพทย์ผิวหนังกรุงเทพ จำกัด

10 เม.ย. 2563
อ่าน

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤต

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤต "โควิด-19"
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 รับมอบชุดหน้ากาก Face Shield (หน้ากากกันละออง) จากบริษัท ศตวรรษพลาสติก จำกัด

6 เม.ย. 2563
อ่าน

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤต "โควิด-19"

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้มีการรับมอบชุดหน้ากาก Face Shield (หน้ากากกันละออง) จากบริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด

3 เม.ย. 2563
อ่าน

มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการมั่นใจในการดูแลรักษาและป้องกันของโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล

3 เม.ย. 2563
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอแจ้งงดให้บริการรักษาฟันบางประเภทชั่วคราว

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอแจ้งงดให้บริการรักษาฟันบางประเภทชั่วคราว

1 เม.ย. 2563
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.