Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โรงพยาบาลบางปะกอก3 ขยายพื้นที่ตึกใหม่รองรับการดูแลรักษาผู้ประกันตน

16 ต.ค. 2563

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายแพทย์วันชัย ลาพ้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก3 พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับทีมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการในการเข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์การแพทย์บางปะกอกคลินิกเวชกรรม ซึ่งเป็นตึกใหม่ที่ทำการขยายพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) และเพิ่มความสะดวกสบายและรวดเร็วให้กับผู้รับบริการที่มีประกันสังคมโดยเฉพาะ ซึ่งจะเปิดให้บริการภายในปลายปีนี้ โดยการขยายพื้นที่สามารถทำให้โรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ประกันตนในทุกๆปีได้ถึง 150,000 ราย
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.