Bangpakok Hospital

ข่าวสาร

22 ตุลาคม 2564 วันสุดท้ายสำหรับการเปิดให้บริการฉีดวัคซีน ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ

ขอขอบคุณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ เป็นอย่างสูงสำหรับการเอื้อเฟื้อสถานที่จัดตั้งศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีน “ป้องกันโควิด-19”

22 ต.ค. 2564
อ่าน

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤตโควิด-19

บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับรพ.บางปะกอก 3

15 ต.ค. 2564
อ่าน

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายแพทย์วันชัย ลาพ้น ผู้อำนวยการรพ. และคณะเจ้าหน้าที่รพ. ได้เป็นตัวแทนรับมอบอาหารกล่อง และอาหารว่าง

13 ต.ค. 2564
อ่าน

ออกหน่วยจัดตั้งจุดบริการตรวจโควิด-19 เชิงรุก (ATK) งาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

ขอขอบคุณ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สพฐ.) และโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ เป็นอย่างสูง ที่ได้ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางโรงพยาบาลบางปะกอก 3

13 ต.ค. 2564
อ่าน

รับมอบชุดของเยี่ยม จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง

เนื่องด้วยในวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง จึงได้มีกิจกรรมดำเนินการเข้าเยี่ยมผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมที่พักรักษากับรพ. บางปะกอก 3

12 ต.ค. 2564
อ่าน

“ตรวจโควิด-19 เชิงรุก เพื่อชุมชน สนับสนุนโดย บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 รพ.บางปะกอก 3 ได้ออกหน่วย จัดตั้งจุดบริการ “ตรวจโควิด-19 เชิงรุก

24 ก.ย. 2564
อ่าน

ออกหน่วย “ตรวจหาเชื้อโควิด แบบ Delivery ATK for COVID-19”

ขอขอบคุณ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

17 ก.ย. 2564
อ่าน

จบลงด้วยดี สำหรับการร่วมออกหน่วย ณ ช่างชุ่ย

ขอขอบคุณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ที่ได้ให้รพ. บางปะกอก 3 ร่วมออกหน่วยและให้บริการทางการแพทย์

7 ก.ค. 2564
อ่าน

ประกาศ งดเยี่ยมและงดของเยี่ยมทุกชนิด

เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

7 ก.ค. 2564
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.