Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ข่าวสาร

แผนกทันตกรรมและแผนกกายภาพบำบัด งดให้บริการที่รพ. บางปะกอก 3

ท่านที่ต้องการเข้ารับบริการ กรุณาเข้ารับบริการที่รพ.บางปะกอกสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

25 มิ.ย. 2564
อ่าน

ร่วมออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์ ณ ช่างชุ่ย

ร่วมออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

21 มิ.ย. 2564
อ่าน

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤตโควิด-19

รพ.บางปะกอก 3 รับมอบข้าวกล่องจากบริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

17 มิ.ย. 2564
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ลงทะเบียนกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมฉีดวัคซีนทางเลือก

สำหรับกลุ่มลูกค้าประเภทองค์ บริษัท หรือหน่วยงานตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

16 มิ.ย. 2564
อ่าน

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤตโควิด-19

รับมอบน้ำดื่ม จาก ธนาคารกรุงเทพ

9 มิ.ย. 2564
อ่าน

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วง "โควิด-19"

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้มีการรับมอบชุดหน้ากาก Face Shield

20 พ.ค. 2564
อ่าน

อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานบริษัท เอเอ็มซี สปินนิ่ง จำกัด

อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานในหัวข้อ “การปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น (CPR)” แก่พนักงานบริษัท เอเอ็มซี สปินนิ่ง จำกัด

18 ธ.ค. 2563
อ่าน

อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานบริษัท เอเชี่ยนมารีน จำกัด

อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานในหัวข้อ “การปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น (CPR)” แก่พนักงานบริษัท เอเชี่ยนมารีน จำกัด

10 ธ.ค. 2563
อ่าน

อบรมความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานบริษัท ไทยแฟชั่นพลาสติก จำกัด

อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานในหัวข้อ
“การปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น (CPR)”
แก่พนักงานบริษัท ไทยแฟชั่นพลาสติก จำกัด

26 พ.ย. 2563
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.