Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ข่าวสาร

Roadshow นำเสนอสิทธิประโยชน์ประกันสังคมปี 2564

โรงพยาบาลบางปะกอก3 ออกบูธ Roadshow
เพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์ประกันสังคมปี 2564
ณ บิ๊กซี สาขาสุขสวัสดิ์

31 ต.ค. 2563
อ่าน

อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและการปฐมพยาบาลให้กับพนักงานบริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงาน บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด ในหัวข้อ"การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ"

30 ต.ค. 2563
อ่าน

อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น บจก.ไทยไฟเบอร์ออพติคส์

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานบริษัท ไทยไฟเบอร์ออพติคส์ ในหัวข้อ "การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ"เมื่อวันที่ 29 ต.ค.63

29 ต.ค. 2563
อ่าน

อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น บจก.ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานบริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ในหัวข้อ "การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ"เมื่อวันที่ 22 ต.ค.63 ที่ผ่านมา

22 ต.ค. 2563
อ่าน

อบรมความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานบริษัท จีดี โปรแพค จำกัด

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานบริษัท จีดี โปรแพค จำกัด
ในหัวข้อ“การปฐมพยาบาล และช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น (CPR)” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

20 ต.ค. 2563
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ร่วมงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ประจำปี 63

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 อำนวยความสะดวกด้านสุขภาพ พร้อมให้บริการตรวจวัดความดันเบื้องต้นให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ประจำปี 63

18 ต.ค. 2563
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก3 ขยายพื้นที่ตึกใหม่รองรับการดูแลรักษาผู้ประกันตน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการเข้าตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์การแพทย์บางปะกอกคลินิกเวชกรรม ซึ่งเป็นตึกใหม่ที่ทำการขยายพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) และเพิ่มความสะดวกสบายและรวดเร็วให้กับผู้รับบริการที่มีประกันสังคมโดยเฉพาะ

16 ต.ค. 2563
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก3 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กับผู้ประกันตน 50 ปีขึ้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลบางปะกอก3 ให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตามโครงการของสำนักงานประกันสังคม ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

15 ต.ค. 2563
อ่าน

กิจกรรมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพยังโครงการโพลิสคอนโด

กิจกรรมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นยังโครงการ
โพลิสคอนโด สุขสวัสดิ์64

27 ก.ย. 2563
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.