Bangpakok Hospital

ข่าวสาร

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้ร่วมรณรงค์จัดกิจกรรม “ปลอดบุหรี่”

เนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคม เป็น #วันงดสูบบุหรี่โลก โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ร่วมเป็นกำลังใจ ให้ทุกท่าน “เลือกสุขภาพ ไม่เลือกบุหรี่”มาร่วมกันสร้างสรรค์ สังคมปลอดบุหรี่

31 พ.ค. 2567
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ออกหน่วย Heart Of Care สัญจร ณ วัดครุนอก

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี สิทธิบัตรทอง- สิทธิประกันสังคม ฟรี เรามุ่งมั่น พัฒนา พร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้บริการด้านสุขภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน

30 พ.ค. 2567
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ออกหน่วยตรวจสุขภาพเชิงรุกร่วมกับอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 จัดกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพ ภายใต้โครงการตรวจสุขภาพเชิงรุก บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กับสำนักงานประกันสังคม และสปสช.

23 พ.ค. 2567
อ่าน

ข่าวดี!! สำหรับพนักงานบริษัทคู่สัญญาโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ที่เป็นผู้ประกันตนประกันสังคม ตรวจสุขภาพฟรี พร้อมรับสิทธิซื้อแพ็กเกจสุขภาพอื่น ๆ ในราคาสุดประหยัด

สำหรับพนักงานบริษัทคู่สัญญาที่เป็นผู้ประกันตนประกันสังคมสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพฟรี พร้อมรับสิทธิพิเศษซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพแบบเจาะลึกในราคาพิเศษ

17 เม.ย. 2567
อ่าน

สำหรับตัวแทนประกันรับสิทธิพิเศษมากมายให้ใจฟูพร้อมสุขภาพดี ตลอดปี 2567

Special Thanks : Free Gift Voucher
Special discount For your customers

13 มี.ค. 2567
Bangpakok 3 Hospital อ่าน

ประกาศ เรื่อง การทำลายเวชระเบียนประวัติการรักษาผู้ป่วย

เนื่องด้วย โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้กำหนดให้มีการเก็บรักษาแฟ้มเวชระเบียน ซึ่งโรงพยาบาลฯ ได้เก็บรักษาจนครบกำหนดระยะเวลาในการทำลาย ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2566

15 มิ.ย. 2566
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เปิดให้บริการ “ผ่าตัดต้อกระจก” ฟรี สำหรับผู้ประกันตนประกันสังคม

เพื่อให้ผู้ประกันตนประกันสังคมได้เข้าถึงการรักษาจากโรคต้อกระจกได้รวดเร็ว ลดเวลารอคอย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการ

26 พ.ค. 2566
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เปิดตลาดออนไลน์

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เปิดตลาดออนไลน์ ชูแพ็กเกจตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรองโรคยอดฮิตคนยุคนี้ ซื้อ-ทำนัดได้ผ่าน HDmall

26 เม.ย. 2566
อ่าน

เมืองไทยประกันชีวิต จับมือ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก

เมืองไทยประกันชีวิต จับมือ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก
เปิดตัวแคมเปญ “Health Solution” เพิ่มทางเลือกด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อการสร้างสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

24 เม.ย. 2566
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.