Bangpakok Hospital

ข่าวสาร

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้จัดหน่วยปฐมพยาบาล ประจำสนาม

ขอขอบคุณโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ ที่ไว้วางใจและเลือกให้โรงพยาบาล ฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ของจังหวัดสมุทรปราการ

24 ส.ค. 2565
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอมอบของขวัญแทนคำขอบคุณ สำหรับผู้เข้ารับบริการกับโรงพยาบาลบางปะกอก 3 โดยใช้สิทธิประกันสุขภาพ

GiveAways ทุก ๆ ความสุข เริ่มต้นที่สุขภาพดี ๆ

22 ส.ค. 2565
อ่าน

โครงการ “ปันสุขพี่สู่น้อง”

โรงพยาบาลบางปะกอก3 ได้ร่วมสนับสนุนเงินสมทบทุนและข้าวของเครื่องใช้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมโครงการ “ปันสุขพี่สู่น้อง” ให้แก่ อาสาสมัครจุดพระประแดง

8 ส.ค. 2565
อ่าน

ประกาศ ปรับระบบรักษา “โควิด” กลับสู่ภาวะปกติ

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 พร้อมรองรับให้การรักษาแก่ผู้ประกันตนประกันสังคมโรงพยาบาลบางปะกอก 3 “ ติดโควิดยังคงรักษาฟรีตามสิทธิ ”

4 ก.ค. 2565
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้ประกันตนประกันสังคม ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปฟรี ตลอดปี 2565

ขอเชิญชวนผู้ประกันตน อายุ 50 ปีขึ้นไป ทีมีสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลบางปะกอก3 เข้ารับบริการการฉีดฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ฟรี ตลอดปี 2565

22 มิ.ย. 2565
อ่าน

จัดอบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

เรามุ่งมั่นเสริมสร้าง เน้นย้ำ ทักษะ ความรู้ในการปฐมพยาบาล
และช่วยป้องกันการสูญเสียของชีวิตให้แก่ผู้ป่วย

10 มิ.ย. 2565
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้จัดตั้งหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ Work Permit

3 ขอขอบคุณบริษัท บริษัท เอส เอส เค สแตมปิ้ง จำกัด เป็นอย่างสูง ที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการกับโรงพยาบาลบางปะกอก 3

25 พ.ค. 2565
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่เด็กนักเรียน

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2565 ณ โรงเรียนอำนวยวิทย์

12 พ.ค. 2565
อ่าน

รับมอบชุดของเยี่ยม จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง

รับมอบชุดของเยี่ยม จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง

3 พ.ค. 2565
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.