Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ข่าวสาร

เปิดลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ Online ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

สามารถเลือกวัน-เวลาเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันที่ 14-22 มกราคม 2565

13 ม.ค. 2565
อ่าน

13 มกราคม ปิดให้บริการ "ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด" แบบ Walk in เพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการ

โดยจะมีการเปิดลงทะเบียน ผ่านช่องทาง Online และ Walk in รับบัตรคิวล่วงหน้า เพื่อลดความแออัดและรักษามาตรการ ก า ร เ ว้ น ร ะ ย ะ ห่ า ง

10 ม.ค. 2565
อ่าน

กลุ่มเป้าหมายและแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ตามนโยบายการจัดสรรวัคซีนของจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศ ณ 8 มกราคม

8 ม.ค. 2565
อ่าน

พญ.เจรียง จันทรกมล มอบของขวัญปีใหม่แสดงความห่วงใย

เนื่องด้วยโอกาสเทศกาลปีใหม่ พญ.เจรียง จันทรกมล จึงได้มอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้แก่แพทย์

22 ธ.ค. 2564
อ่าน

กิจกรรม “ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟประจำปี 2564”

ขอขอบคุณเทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกท่านเป็นอย่างสูง

15 ธ.ค. 2564
อ่าน

อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและการปฐมพยาบาลให้กับพนักงานบริษัท เคนแม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท เคนแม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

3 ธ.ค. 2564
อ่าน

ภาพกิจกรรม งานครบรอบ 26 ปี โรงพยาบาลบางปะกอก 3

14 พฤศจิกายน 2564 Happy 26 th Anniversary BPK3

12 พ.ย. 2564
อ่าน

การเปิดบริการฉีดวัคซีน โมเดอร์นา ณ รพ.บางปะกอก 3

พร้อมเปิดให้บริการฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” สำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ที่ลงทะเบียนจองวัคซีนฯ กับโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก – ปิยะเวท ที่ได้รับแจ้งลำดับคิวใน รอบที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2564

11 พ.ย. 2564
อ่าน

22 ตุลาคม 2564 วันสุดท้ายสำหรับการเปิดให้บริการฉีดวัคซีน ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ

ขอขอบคุณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ เป็นอย่างสูงสำหรับการเอื้อเฟื้อสถานที่จัดตั้งศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีน “ป้องกันโควิด-19”

22 ต.ค. 2564
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.