Bangpakok Hospital

ข่าวสาร

ขอขอบคุณทุก ๆ แรงสนับสนุนในช่วงวิกฤต

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 รับมอบหน้ากากอนามัย จากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

31 มี.ค. 2563
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 พร้อมรับมือกับสถานการณ์ "โควิด-19"

เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับทุกท่านที่เข้าใช้บริการที่โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลมีมาตราการและการเตรียมความพร้อมรับมือซ้อมแผนรับผู้ป่วยโควิด-19 เสมือนจริง

28 มี.ค. 2563
อ่าน

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ร่วมรณรงค์ 'อยู่บ้าน-หยุดเชื้อ-เพื่อชาติ'

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 3 จึงร่วมรณรงค์ 'อยู่บ้าน-หยุดเชื้อ-เพื่อชาติ'

26 มี.ค. 2563
อ่าน

ประกาศ ขอความร่วมมือ งดเยี่ยม ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563

ประกาศของทางโรงพยาบาลบางปะกอก 3

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เพื่อลดการแพร่เชื้อและเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

จึงขอความร่วมมือ งดเยี่ยม ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563

24 มี.ค. 2563
อ่าน

การคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นของโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค

การคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นของโรงพยาบาลบางปะกอก 3
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข : วันที่ 23 มีนาคม 2563

23 มี.ค. 2563
อ่าน

กิจกรรมออกบูธให้บริการด้านสุขภาพ "ฮาร์ท ออฟ แคร์" Heart of Care

กิจกรรมออกบูธให้บริการด้านสุขภาพ "ฮาร์ท ออฟ แคร์" Heart of Care

1 มี.ค. 2563
อ่าน

กิจกรรม Valentine's Day

รพ.บางปะกอก 3 และรพ.บางปะกอกสมุทรปราการร่วมมือกันจัดกิจกรรมออกบูธให้บริการด้านสุขภาพ

14 ก.พ. 2563
อ่าน

อบรมการเตรียมความพร้อมในการรับอุบัติภัยหมู่

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้จัดการอบรมการเตรียมความพร้อมในการรับอุบัติภัยหมู่ เพื่อสร้างศักยภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของโรงพยาบาลให้มีความพร้อมความสามารถในการรองรับ ดูแล รักษา ผู้บาดเจ็บ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

12 ก.พ. 2563
อ่าน

“Thank You Party”

งานเสวนาพบปะระหว่างผู้บริหารของโรงพยาบาลบางปะกอก 3 และโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการกับตัวแทนบริษัท / โรงงาน / สถานประกอบการ ซึ่งเป็นผู้เข้ารับบริการของทางโรงพยาบาลฯ

17 ม.ค. 2563
Bangpakok 3 Hospital อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.