Bangpakok Hospital

โครงการ "ให้บุญรักษา" ณ วัดแค

30 ก.ค. 2563ขอขอบคุณทุกๆแรงจิตศรัทธาที่ร่วมกันทำบุญกับโครงการ “ให้บุญรักษา” ที่โรงพยาบาลบางปะกอก 3 จัดขึ้น เพื่อนำรายได้มาซื้อวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และนำไปบริการฉีดให้แก่พระภิกษุสงฆ์ในเขตพื้นที่ทุ่งครุ ประชาอุทิศ อำเภอพระประแดง และ อำเภอพระสมุทรเจดีย์

โดยยอดเงินบริจาคหลังปิดรับ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 มียอดทั้งสิ้น 71,915.75 บาท

และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้ทำการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ภิกษุณี และสามเณร ณ วัดแค เป็นวัดที่ 7 โดยมีจำนวนพระ 23 รูป ภิกษุณี 2 รูป และสามเณร 2 รูป

ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคสมทบทุนในโครงการ “ให้บุญรักษา”

“ทุกๆ การให้จะเปลี่ยนเป็นการทำบุญร่วมกันอย่างสุขใจ”


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.