Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

กิจกรรมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพยังโครงการโพลิสคอนโด

27 ก.ย. 2563

เมื่อวันที่ 26-27 ก.ย.63 ทางโรงพยาบาลบางปะกอก3 และโรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นยังโครงการโพลิสคอนโด สุขสวัสดิ์64 เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในโครงการดังกล่าวทราบถึงสุขภาพของตัวเองในเบื้องต้นและได้รับคำแนะนำเพื่อดูแลตัวเองได้อย่างถูกวิธี รวมถึงสามารถเข้ารับการักษาหากเกิดอาการผิดปกติได้ทันท่วงที ทางโรงพยาบาลฯขอขอบคุณโครงการโพลิสคอนโดที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งผู้อาศัยในโครงการทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมรับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นกับทางโรงพยาบาลฯในครั้งนี้
โรงพยาบาลบางปะกอก3 และ โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาโครงการหมู่บ้านใดในเขตพื้นที่ที่โรงพยาบาลฯกำหนด(พระประแดง, พระสมุทรเจดีย์, ทุ่งครุ,ประชาอุทิศ) สนใจสามารถประสานงานได้ที่ แผนกการตลาด โทร.0-2109-3111 ต่อ 2208
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.