Bangpakok Hospital

จัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานในหัวข้อ “การยศาสตร์”

17 ก.ย. 2563

ขอขอบคุณบริษัท เอสเอสเค สแตมปิ้ง จำกัด ที่ไว้วางใจเลือกให้โรงพยาบาลบางปะกอก3 ได้เข้าไปจัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานในหัวข้อ “การยศาสตร์” เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแนะนำข้อมูลด้านปฐมพยาบาลให้กับพนักงานทุก ๆ ท่านที่ได้เข้าอบรมสามารถนำไปปฎิบัติและรับมือเบื้องต้นกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆได้อย่างปลอดภัย
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.