Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

ยุคโควิด – 19 เครียดได้ . . คลายเป็น

21 ก.ค. 2563วยสถานการณ์ในปัจจุบันจะอยู่ในช่วงทำให้หลาย ๆ คนเครียดจนอาจจะส่งผลต่อเสียสุขภาพทั้งกายและใจได้ แต่ . . สาเหตุของความเครียดนั้น สามารถเกิดได้ทั้งจากตัวเราเองและปัจจัยภายนอก แต่แน่นอนว่าไม่มีใครมาสั่งให้เราเครียดหรือไม่เครียดได้ ทุกอย่างล้วนเกิดจากตัวเราเป็นหลัก หากเราปรับทัศนคติของเราเอง ก็สามารถช่วยลดความเครียดได้ง่ายๆ


9 วิธีการจัดความเครียด

 1. ฝึกทักษะ เช่น การสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพ การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
 2. คิดบวก ปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ มุมมองจากแง่ลบเป็นแง่บวก
 3. พูดคุย ระบายความรู้สึก ความทุกข์ในใจ และให้กำลังใจแก่กัน
 4. หาวิธีแก้ปัญหา หากรู้ว่าเครียดกับปัญหาใด ให้พยายามหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว
 5. สังเกต หมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกาย จิตใจและพฤติกรรมเวลาที่มีความเครียด
 6. ผ่อนคลาย คลายความเครียดด้วยวิธีที่คุ้นเคย เช่น คลายกล้ามเนื้อ ฝึกลมหายใจ ทำสมาธิ
 7. สร้างบรรยากาศ จัดสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวให้สบายตา เป็นระเบียบ น่าดู น่าทำงาน
 8. ทำกิจกรรม ทำกิจกรรมที่ชอบ เช่น เล่นดนตรี ออกกำลังกาย ทำอาหาร เป็นต้น พร้อมปรับเปลี่ยนกิจกรรม ภายใต้ วิถีชีวตใหม่ (New Normal)
 9. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ บริการคลินิกคลายเครียดหรือสายด่วนสุขภาพจิต โทร.1323


ด้วยความห่วงใยและใส่ใจจากโรงพยาบาลบางปะกอก 3


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.