Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

การเตรียมตัวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

17 พ.ค. 2564

การเตรียมตัวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ก่อนฉีด 'วัคซีนโควิด' เช็คให้พร้อม ควรเตรียมตัวอะไรบ้าง?

วัคซีนป้องกัน COVID-19 ก็เหมือนกับวัคซีนอื่นๆ ที่ไม่ได้ให้ผลในการป้องกัน 100% ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของวัคซีนและการตอบสนองของแต่ละบุคคล โดยประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้ออยู่ที่ 60-90% แล้วแต่ประเภทของวัคซีน แต่คุณสมบัติสำคัญของวัคซีน COVID-19 ทุกตัวสามารถลดความรุนแรงของการป่วยหลังการติดเชื้อและการเสียชีวิตได้เกือบ 100% ซึ่งจะทำให้การต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและการสูญเสียชีวิตลดลงได้อย่างมาก เพื่อให้การรับวัคซีนได้ประโยชน์สูงสุด และป้องกันหรือลดอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เราจึงจำเป็นต้องเตรียมตัว เตรียมสุขภาพ เพื่อให้พร้อมสำหรับการฉีดวัคซีน ดังนี้

 1. ใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน
 2. เข้ารับบริการตามวัน – เวลา ที่ลงทะเบียนจองคิว
 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 4. รับประทานอาหาร – น้ำดื่มให้เพียงพอ
 5. ในวันนัด หากมีไข้สูงควรเลื่อนนัดไปก่อน
 6. ไม่ควรกินยาลดไข้ / ยาแก้ปวด ก่อนฉีดวัคซีนเพราะยาอาจบดบังการตอบสนองต่อวัคซีน
 7. ผู้มีโรคประจำตัวให้รับประทานยาเดิมได้ตามปกติ ไม่ต้องหยุด ยกเว้นแพทย์สั่ง
 8. ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว หากมีอาการของโรคกำเริบให้รีบปรึกษา – พบแพทย์ทันที

 

เมื่อได้รับวัคซีนแล้ว . . ร่างกายจะได้รับการกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา หลังจากรับการฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม ประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งยังคงมีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 แต่จะลดอาการป่วยรุนแรง และ ลดอัตราการเสียชีวิต จึงยังคงต้องใส่หน้ากากอนามัย - เว้นระยะห่าง - ล้างมือ อย่างสม่ำเสมอ

 

ด้วยความห่วงใยและใส่ใจจากโรงพยาบาลบางปะกอก 3


 


 
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.