Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ศูนย์กุมารเวชกรรมศูนย์กุมารเวชกรรมพร้อมให้การบริการรักษาครอบคลุมโรคเฉพาะทางในเด็ก โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านวัคซีน ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิด-จนถึงอายุ 13 ปี 

เวลาทำการ

  • เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์


การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

  • ศูนย์กุมารเวชกรรม โทร 0-2109-3111  ต่อ 1128 แผนกกุมารเวชกรรม 

บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.