Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นพ. พงศ์อมร ต่วนขาว
ความเชี่ยวชาญ: วิสัญญีวิทยา

โรงพยาบาล:
Bangpakok 3 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ศัลยกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
วิสัญญีวิทยา ( Anesthesiology )
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร  :  แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2553
  • วุฒิบัตรสาขา  :  วิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2557


ออกตรวจ  :  ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 17.00น.ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ
โทร. 0-2109-3111 กด 0 ติดต่อโอเปอเรเตอร์
กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.