Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นพ. กนกพจน์ จันทร์ภิวัฒน์
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล:
Bangpakok 3 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร
เกี่ยวกับโรค:
ระบบทางเดินอาหาร

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร  :  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546
  • วุฒิบัตรสาขา  :  สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2552
  • วุฒิบัตรอนุสาขา : สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร  2557

ออกตรวจ  :  ทุกวันพุธ เวลา  17.00 - 20.00 น.  


ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ
โทร. 0-2109-3111 กด 0 โอเปอเรเตอร์ ต่อ แผนกอายุรกรรม 2

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.