Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

ทพ. ชญานนท์ ลิขิตพิริยะ
ความเชี่ยวชาญ: ทันตกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล:
Bangpakok 3 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ทันตกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
ทันตกรรมทั่วไป
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร  :  คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ 2 ปี 2566

ออกตรวจ  :  ทุกวันอังคาร / วันพฤหัสบดี เวลา 10.00 - 18.00 น.  

ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามก่อนเข้ารับบริการ
โทร. 0-2109-3111 กด 0 โอเปอเรเตอร์ ติดต่อ แผนกทันตกรรม
กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.