Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

22 ตุลาคม 2564 วันสุดท้ายสำหรับการเปิดให้บริการฉีดวัคซีน ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ

22 ต.ค. 2564

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอขอบคุณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นอย่างสูงสำหรับการเอื้อเฟื้อสถานที่ในการให้โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้จัดตั้งศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีน “ป้องกันโควิด-19” ให้กับประชาชน โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากประชาชน ตามนโยบายและการจัดสรรวัคซีนจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม  - 22 ตุลาคม 2564

โดยในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นวันสุดท้าย เนื่องจากใกล้เปิดภาคเรียน  ซึ่งภายหลังจากนี้โรงพยาบาลบางปะกอก 3 จะเปิดให้บริการ ณ  จุดบริการภายในโรงพยาบาลฯ ต่อไป

โรงพยาบาลบางปะกอก 3  จึงขอขอบ คุณนิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ  และครู อาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียนทุกท่าน ที่ได้อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือด้วยดี ในการร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการฉีดวัคซีน “ป้องกันโควิด-19” ให้กับประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่เร่งกระจายวัคซีนป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งนับว่า เป็นวาระแห่งชาติ

ขอขอบคุณ . . โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นอย่างสูงอีกครั้ง

สำหรับการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อให้ทุกคนกลับสู่ชีวิตที่ปกติ ปลอดภัยจากโควิด-19


ติดตามช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3

Facebook : https://www.facebook.com/bangpakok3
LINE Official Account :  https://page.line.me/947ptrfh
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCrWTFEyhNwZtPo2JieYZftw 
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.