Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้แก่เด็กนักเรียน อายุ 5 – 11 ปี

25 ก.พ. 2565

ในวันนี้ (25 ก.พ. 65) โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้แก่เด็กนักเรียน อายุ 5 – 11 ปี ในเขตพื้นที่อำเภอพระประแดง  โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามนโยบายและการจัดสรรวัคซีนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แก่เด็กอายุ 5-11 ปี จะเป็นการฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อและลดปริมาณวัคซีนลงเหลือ 10 ไมโครกรัม หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนที่ฉีดในกลุ่มเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป โดยเว้นระยะห่าง 21 วัน จากเข็มที่ 1 เพื่อฉีดเข็มที่ 2 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งการฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี จะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครองต้องให้การยินยอม

โดยเด็กอายุ 5 ปีบริบูรณ์ จนถึงอายุ 11 ปี 11 เดือน 29 วัน สามารถลงทะเบียน – แจ้งรายชื่อ เพื่อฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer ฝาสีส้ม) ไว้กับทางโรงเรียน ก่อนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ กับโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ซึ่งนัดหมายและกำหนดการ จะเป็นไปตามที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 มุ่งมั่นในการให้บริการและพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้ทุกคนได้รับวัคซีนและมีภูมิต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

มาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการฉีดวัคซีน และ วัคซีนที่ดีที่สุดคือ อยู่ห่างกันไว้ -  ใส่มาสก์ -  หมั่นล้างมือ

อย่าลืม . . . “ฉีดวัคซีนแล้ว ไม่ได้แปลว่าจะไม่ติดเชื้อ แต่จะช่วยป้องกันการเสียชีวิตและป่วยรุนแรงได้”


ติดตามช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3

Facebook : https://www.facebook.com/bangpakok3

LINE Official Account :  https://page.line.me/947ptrfh

YouTube : https://youtube.com/channel/UCrWTFEyhNwZtPo2JieYZftw


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.