Bangpakok Hospital

อบรมการเตรียมความพร้อมในการรับอุบัติภัยหมู่

12 ก.พ. 2563

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้จัดการอบรมการเตรียมความพร้อมในการรับอุบัติภัยหมู่ เพื่อสร้างศักยภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของโรงพยาบาลให้มีความพร้อมความสามารถในการรองรับ ดูแล รักษา ผู้บาดเจ็บ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด


และทางโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ต้องขอบคุณมูลนิธิร่วมกตัญญูเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความร่วมมือ และเป็นส่วนหนึ่งในการอบรมเตรียมความพร้อมในการรับอุบัติภัยหมู่ในครั้งนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดี

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เรามุ่งมั่น และพร้อมพัฒนาศักยภาพในการให้บริการอย่างเสมอ

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.