Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ร่วมรณรงค์ 'อยู่บ้าน-หยุดเชื้อ-เพื่อชาติ'

26 มี.ค. 2563

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้ร่วมรณรงค์ #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เป็นอันตรายในขณะนี้ ด้วยยอดผู้ป่วยที่เพิ่มจำนวนขึ้นทุกวัน ทางโรงพยาบาลจึงขอเชิญชวนรวมพลังคนไทยทุกคนช่วยกันป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาด ด้วยการรักษาระยะห่างทางสังคม อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และที่เจ้าหน้าที่ทุกคนของโรงพยาบาลบางปะกอก 3 พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อทุกคน 

#อยู่บ้านหยุดเชื้อ #เราจะสู้ผ่านวิกฤตโควิด19ไปด้วยกัน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.