Bangpakok Hospital

ขอขอบคุณทุก ๆ กำลังใจในช่วงวิกฤต

14 พ.ค. 2563

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรม ที่ได้ร่วมกันส่งข้อความผ่านไปรษณียบัตร
ให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคนของโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์วิกฤต
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับทุก ๆ กำลังใจและทุก ๆ การสนับสนุนล้วนมีความหมายต่อพวกเราบุคลากรทางการแพทย์
และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3 เป็นอย่างยิ่ง เราจะปฎิบัติหน้าที่เป็น “แนวหน้า” ในการต่อสู้กับโควิด-19 อย่างเต็มที่ต่อไป"

เราจะสู้ผ่านวิกฤต "โควิด-19" ไปด้วยกันGo to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.