Bangpakok Hospital

โครงการ "ให้บุญรักษา" ณ วัดครุนอก

18 มิ.ย. 2563


ขอขอบคุณทุกๆแรงจิตศรัทธาที่ร่วมกันทำบุญกับโครงการ “ให้บุญรักษา” ที่โรงพยาบาลบางปะกอก3 จัดขึ้น เพื่อนำรายได้มาซื้อวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และนำไปบริการฉีดให้แก่พระภิกษุสงฆ์ในเขตพื้นที่ทุ่งครุ ประชาอุทิศ อำเภอพระประแดง และ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ โดยยอดเงินบริจาคหลังปิดรับ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 มียอดทั้งสิ้น 71,915.75 บาท

และเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้เริ่มทำการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดครุนอก เป็นวัดแรก จำนวน 17 รูป ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคสมทบทุนในโครงการ “ให้บุญรักษา”

“ทุกๆ การให้จะเปลี่ยนเป็นการทำบุญร่วมกันอย่างสุขใจ”


 

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.