Bangpakok Hospital

รพ. บางปะกอก 3 สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ ให้แก่ตำรวจทางหลวงพระประแดง

11 มิ.ย. 2563

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ ให้แก่ตำรวจทางหลวงพระประแดง หน่วยบริการประชาชน ส.ทล. 1 กก. 3บก.ทล ไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ บาดเจ็บฉุกเฉิน บนท้องถนน โดยมี รตท. สกล ถาวรผล รอง สว. (ป) ส.ทล1 กก.3บก.ทล. หน่วยบริการทางหลวงพระประแดง และ ดต. สุปรีชา สีดาบุญ ผบ. หมู่ สท1 กก.3บก.ทล พงว. ประจำหน่วยบริการทางหลวงพระประแดง เป็นตัวแทนทำการรับมอบยาและเวชภัณฑ์จากทางโรงพยาบาลในครั้งนี้

 

ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกรมทางหลวงมาโดยตลอด และ ขอเป็นส่วนนึงที่จะได้คอยสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าตำรวจทางหลวงทุกท่านที่ทำเพื่อประชาชนต่อไป

ด้วยความห่วงใยและใส่ใจจากโรงพยาบาลบางปะกอก 3


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.