Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและการปฐมพยาบาลให้กับพนักงานบริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด

30 ต.ค. 2563

ขอขอบคุณ บจก.สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิที่ไว้วางใจเลือกให้โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ได้เข้าไปอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานบริษัท ในหัวข้อ"การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และ การฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ" เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 63 ที่ผ่านมา 
ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 3 ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแนะนำข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพให้กับพนักงานทุก ๆ ท่านที่ได้เข้าอบรมสามารถนำไปปฎิบัติและรับมือเบื้องต้นกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างปลอดภัย
 
ศูนย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง BPK Hotline สายด่วน โทร. 1745
ฉุกเฉิน ปลอดภัย “ในช่วงเวลาสำคัญ”


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.