Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

Roadshow นำเสนอสิทธิประโยชน์ประกันสังคมปี 2564

31 ต.ค. 2563

เมื่อวันที่ 25-31 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลบางปะกอก3 เดินสายออกบูธ Roadshow ณ บิ๊กซี สาขาสุขสวัสดิ์ เพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์ประกันสังคมปี 2564 ให้ประชาชนรับทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายจากโรงพยาบาลบางปะกอก3 และ เป็นทางเลือกประกอบการพิจารณาในการเลือกใช้ประกันสังคมปี 2564 ที่จะมาถึงนี้ โดยภายในงานมีการให้บริการแนะนำให้คำปรึกษาข้อมูลด้านสุขภาพ , บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และ ร่วมกิจกรรมที่บูธและรับของที่ระลึกมากมายในงาน


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.