Bangpakok Hospital

ตรวจปอด ก่อนเสี่ยง...กับโปรแกรมตรวจสุขภาพปอดตรวจปอด ก่อนเสี่ยง...กับโปรแกรมตรวจสุขภาพปอด

เพื่อความสบายใจ และสุขภาพปอดที่ดี ...

ขอแนะนำ #โปรแกรมตรวจสุขภาพปอด 990 บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
  2. กรณีที่มีการรักษาอื่นๆนอกจากเงื่อนไขที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม หรืออาการแทรกซ้อนที่ไม่เกี่ยวข้องคิดค่าบริการส่วนเกินตามจริง
  3. ราคาโปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะที่โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เท่านั้น
  4. ผู้เข้ารับบริการจะได้รับผลการตรวจเป็นแบบใบรายงานผล
  5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถาม-นัดหมายเข้ารับบริการ โทร. 02-109-3111 กด 0 โอเปอเรเตอร์

ราคานี้เฉพาะปี 2567 เท่านั้น.

**หากซื้อผ่านระบบออนไลน์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี แต่สามารถโอนสิทธิ์คำสั่งซื้อให้บุคคลอื่นได้ **

ติดตามช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของโรงพยาบาลบางปะกอก 3

Facebook : https://www.facebook.com/bangpakok3

LINE O/A : https://page.line.me/947ptrfh

YouTube : https://shorturl.asia/qjUJc

TikTok : https://shorturl.asia/dP5Z0

 

 

จำนวน

ทำการชำระเงิน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.