Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพคเกจ

แพคเกจผ่าตัดต้อกระจก

แพคเกจผ่าตัดต้อเนื้อ

แพคเกจผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช

แพคเกจผ่าตัดเส้นเลือดฟอกไตราคาเหมาจ่าย

แพคเกจฝากครรภ์

แพคเกจวัคซีนเด็ก

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบและหูชั้นกลาง
วัคซีนโรต้า

แพคเกจศัลยกรรมจมูก

แพคเกจศัลยกรรมจมูกราคาเหมาจ่าย

แพคเกจส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร

โปรโมชั่นตรวจวัดมวลกระดูก

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.