Bangpakok Hospital

แพคเกจ

โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เปิดบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ

สัญชาติ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ราคา 500 บาท ตลอดปี 2566

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.