Bangpakok Hospital

แพคเกจ

แพ็กเกจตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลือง

ราคา 650 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

“วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์” (ผู้ใหญ่)

ราคา 490 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

“วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์” (เด็ก)

ราคา 650 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็กเกจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (CONVENTIONAL PAP Smear)

ราคา 550 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็กเกจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (CONVENTIONAL PAP Smear พร้อมอัลตราซาวด์)

ราคา 1,390 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็กเกจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (THIN PREP PAP Smear)

ราคา 1,590 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็กเกจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (THIN PREP PAP Smear พร้อม อัลตราซาวด์)

ราคา 2,190 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็กเกจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น

ราคา 1,190 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

ตรวจคัดกรองสมอง CT Brain Screening

ราคา 2,990 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.