Bangpakok Hospital

แพคเกจ

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก Happy Kid I

ราคา 5,700 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด)

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก Happy Kid II

ราคา 6,300 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด)

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก Happy Kid III

ราคา 6,000 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด)

แพ็กเกจตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลือง

ราคา 650 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

Well Baby Vaccine แพ็กเกจวัคซีนเด็ก

ราคาเริ่มต้น 2,190 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

ตรวจคัดกรองสมอง CT Brain Screening

ราคา 2,990 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

ตรวจคัดกรองนิ่วในระบบปัสสาวะ

ราคา 1,990 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

ตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ (CT SCREENING)

ราคา 6,590 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด)

แพ็กเกจ ถอนฟันคุดคู่

ราคาเริ่มต้น ราคา 3,000 บาท
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด)

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.